Monika Sabolová

Monika v průběhu studia postupně zjišťovala, že výživa člověka je velice komplexní obor a nesmírně složitý i jednoduchý zároveň. Svůj komplexní pohled na výživu rozvíjela v průběhu studia veřejného zdravotnictví na 3. lékařské fakultě UK, kvality potravin na ČZU a chemie a analýzy potravin na VŠCHT. Jelikož si je vědoma, že poznání v oblasti výživy postupuje mílovými kroky, proto se aktivně účastní českých i zahraničních konferencí a seminářů věnovaných výživě v Berlíně, Dublinu a Soluni. Publikuje články v zahraničních i českých odborných časopisech a je členkou Společnosti pro výživu. Své znalosti a zkušenosti se snaží předávat i svým studentům na ČZU, kde pracuje jako odborný asistent.