Michal Štohanzl

Michal má za sebou čtrnáct let trenérské praxe v oblasti kondičního a běžeckého tréninku u rekreačních i výkonnostních sportovců a klubů. Studoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, kde dokončil doktorát z kinantropologie se zaměřením na fyziologii zátěže, tvorbu a aplikaci kondičních programů. Je autorem několika článků v zahraničních i českých odborných časopisech, aktivně se účastní zahraničních konferencí a seminářů v Amsterdamu, Stuttgartu, Manchesteru a v současnosti působí jako odborný asistent na Katedře tělesné výchovy ČZU.